vrijdag 17 februari 2017

Stap voor Stap


Op 26 maart 2017 is er weer een wandeling in de serie ‘Stap voor Stap’.
We zijn deze keer te gast bij de Protestantse Gemeente te Stiens.
We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Berltsum. Ook de gemeenteleden van onze gastgemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd.
We beginnen om 14.00 uur in de St. Vituskerk, Pieter Jellessingel, met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur.
De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.
Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.
We sluiten het geheel af met een kopje koffie of thee in de Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4,
We vertrekken om 13.45 u. bij de kerk. Als iedereen die een auto tot zijn of haar beschikking heeft, die meeneemt, kunnen we bij de kerk bekijken hoeveel auto's er nodig zijn en wie bij wie instapt.
We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.
Met vriendelijke groet,
 
ds. Arjan Bouwknegt
Ali Stork, kerkelijk werker

 

dinsdag 14 februari 2017

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.


De eerste bijeenkomst op donderdag 9 februari was een goede bijeenkomst. Met elkaar hebben we Bileam en zijn sprekende ezel besproken. Diverse vragen kwamen aan de orde, o.a.: wat betekent voor ons ‘zegenen’?, wat kunnen we vandaag de dag nog met een sprekende ezel?

Onze tweede bijeenkomst is op donderdag 16 maart om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Hoofdstuk 2 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over Absalom, de zoon van koning David.
Wilt u alsnog graag met ons meedoen?
Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

maandag 13 februari 2017

Creatieve middag 7 februari 2017

Op dinsdag 7 februari konden de dames onder leiding van Hiltsje Bakker en Anita van der Weide weer knutselen in de Molewjuk. '' in  bakje oppimpe'' met verf, eierdoppen en kraaltjes. Hierbij het mooie resultaat.
Foto's 7-2-2017

dinsdag 24 januari 2017

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.


In totaal hebben zich 14 mensen aangemeld voor deze gespreksgroep. Een grote groep! In verband met privéomstandigheden mijnerzijds, kon de eerste bijeenkomst op 26 januari niet doorgaan. Wij komen nu bij elkaar op donderdag 9 februari om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.
Wij willen dit seizoen een paar hoofdstukken uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, behandelen. Tijdens de eerste bijeenkomst staat het hoofdstuk over Bileam centraal.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp.
Datum eerste bijeenkomst: 9 februari 2017
Tijd: 14.00 u.
Plaats: Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole
Begeleiding: Ali Stork
Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317

vrijdag 20 januari 2017

1e creatieve middag van 2017

Afgelopen dinsdag was de 1e creatieve middag van 2017
t o.l.v. Hiltsje Bakker en Anita van der Weide.
Zie foto's voor het mooie resultaat !!

Foto's 1e creatieve middag 2017

donderdag 29 december 2016

Laatste creatieve middag van 2016

Op dinsdag 20 december was de laatste creatieve middag van 2016.

Onder leiding van Hiltsje Bakker en Anita van der Weide hebben de dames een leuke sneeuwpop geknutseld in een kerstbakje.


Zie foto's voor de mooie sneeuwpoppen > Sneeuwpop
Met dank aan Anita voor de foto's.

maandag 19 december 2016

Kerstclubavond

Vrijdag 16 december stond club in het teken van Kerst.

Het was een zeer geslaagde avond. Met dank aan Sylvia voor de foto's .
zondag 18 december 2016

Krystmiddei 2016

Op zaterdag 17 december werd het jaarlijkse kerstmiddag georganiseerd door de diaconie.Het programma bestond uit gedichten, kerstverhaal en er werden kerstliederen gezongen met behulp van mw. Ella Maille op de accordeon . Mw. Ida Beimers kwam langs om te vertellen over de stichting Tryntsje Beimers.
Daarna stond de koffietafel klaar.
Klik op de link voor meer foto's > Krystmiddei 2016

Zondag 11 decemberTijdens de dienst van Zondag 11 december (3e advent) zijn er enkele foto's gemaakt door dhr. Veenhuis
Zie link > foto's 3e advent 2016


Zondag 20 november 2016

Zondag 20 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Hierbij een aantal foto's. Klik op de Link >
foto's laatste zondag van het kerkelijk jaarmaandag 28 november 2016

Creatief in de Molewjuk


 
De afgelopen tijd is er flink geknutseld op de creatieve middagen onder leiding van Hiltje Bakker en Anita van der Weide in de Molewjuk.
Hierbij foto’s van de 2e en 3e creatieve middag.   

 
https://goo.gl/photos/h5GEp9orqQ8zy3rp9      2e creatieve middag
 
https://goo.gl/photos/v33B97S39dRQd4TK9     3e creatieve middag

De 4e creatieve middag van dit seizoen staat gepland op dinsdag 20 december.

woensdag 12 oktober 2016

Kerkelijk werker Ali Stork

Afgelopen zondag 9 oktober is kerlijk werker Ali Stork (een ''oude'' bekende) welkom geheten in onze gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum. Van september 2013 tot 2015 was zij ook al betrokken bij onze gemeente.


Deze keer zal haar taak er anders uitzien.
Ali zet haar komend seizoen in voor het ouderenpastoraat 70+(waaronder voorgaan bij rouwdiensten) , kofjemoarn en gespreksgroep 70+.

Tijdens de dienst heeft Ali Stork via voorzitster Grietje Sijbesma een bloemstuk ontvangen die gemaakt is door Jan Kuppens.
Onderstaande de uitleg voor dit bloemstuk. 


We wensen Ali veel succes.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg,
en elke die wel vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

De betekenis van het bloemstuk is:* De druiventak is de ware wijnstok die vruchten draagt.
 De losse takken zijn voor de ranken die geen vrucht dragen en weggesnoeid zijn.
* De vele wijzen van vruchtdragen worden uitgebeeld  door vele soorten vruchten,zoals de
·         zonnebloemen , tarwe en bosrankvruchten.
* De rozen verwijzen naar de geheimhouding van hetgeen je wordt toevertrouwd.

zondag 2 oktober 2016

Reiske 1 oktober 2016

Sneon 1 oktober wie it jierlijks reiske foar de  
tsjerkeriedsleden, dumny, pastoraal meiwurkers, kosters en oargelisten en oanhang.

Earst is der in besyk brocht oan de doarpstsjerke yn Surhuzum.

Dernei binne wy nei it museumbourkerij Ot en Sien west yn Surhusterfean.

Werom by de Molewjuk stie der noch in warm miel iten op us te wachtsjen.


Tige tank foar de moaie dei reiskekommisje!

1e creatieve middag 2016-2017

Afgelopen dinsdag ging de eerste creatieve middag van het nieuwe seizoen weer van start.

Deze keer werd er een mobile geknutseld van klei.
maandag 26 september 2016

Startzondag '' droom, durf, doe en deel''


Op zondag 25 september vierden we ‘’ startzondag’’. Het thema was: ’’droom, durf, doe en deel’’.

Tijdens deze dienst, zong het combo fleurige liederen en was er een mystery guest aanwezig.
Ook deelden een aantal gemeenteleden hun passie in de dienst en via foto’s op het beamerscherm.
Werd er afscheid genomen van pastor Hessel Hansma.

Na de dienst was er gelegenheid voor koffie, thee, limonade en oranjekoek.
Voor dat de gemeenteleden met elkaar konden lunchen was er bingo in vier verschillende groepen.

Voor foto’s en filmpjes van deze startzondag kun je op de link drukken :  foto's en filmpjes startzondag 2016

maandag 12 september 2016

3 juli afscheid kindernevendienst / bernetsjerke

Tijdens de zondagsdienst van 3 juli is er afscheid genomen van de groep 8 kinderen van de kindernevendienst / bernetsjerke. Klik op foto's afscheid gr 8 kinderen voor meer foto's 

foto's afscheid gr 8

Ook werd er afscheid genomen van kindernevendienstleidster Sjoerdtje van Zuilen.
Hartelijk dank voor je jaren lange inzet!

 

De Klokken van de Ingelumer Kerk

In juli heeft Haye Punter een video opname gemaakt van de klokken van de Ingelumer kerk. klik op '' video'' om dit fragment te bewonderen. 

Video

Laatste creatieve middag van het seizoen

Op dinsdag 21 juni was er de laatste creatieve middag van dit seizoen.
Deze keer werd er van een fles en cd een leuke bloempot gemaakt.Op dinsdag 27 september gaat de creatieve middag weer van start.


Afscheid en bevestiging

In de zondagsdienst van 22 mei met het thema '' DOE WAT GOED IS '' werd er afscheid verbintenis en bevestiging van ambtsdragers en afscheid en benoeming van pastorale bezoekers.
In de kerkenraadsvergadering van 23 mei is er afscheid genomen van de ambtsdragers en pastorale bezoekers. hartelijk dank voor jullie inzet.

Klik op foto's voor een kleine foto reportage.
Foto's

dinsdag 24 mei 2016

Creatieve middag


Dinsdag 17 mei was er een gezellige creatieve middag in de Molewjuk onderleiding van Hiltje Bakker en Anita van der Weide. Zie foto's
De volgende creatieve middag staat gepland op dinsdag 21 juni om 13.30 uur.vrijdag 13 mei 2016

Uitje kofjemoarn

 
Hierbij een aantal foto's van het uitstapje van de kofjemoarn op
12 mei naar de natuurtuin
"de Roekedobbe" in Peins.Met dank aan Hessel Hansma voor de foto's
 

 
 

zondag 8 mei 2016

Jona

Op 16 en 17 april jl.  is de musical Jona opgevoerd in de kerk te Bitgummole.
 
 
 
Met alle inzet van zo’n 50 personen op toneel en tientallen vrijwilligers erachter is het tot een mooie uitvoering gekomen. Iedereen daarvoor hartelijk dank. 
 
Hierbij enkele foto’s van het feestelijk gebeuren. Met dank aan John Riezebos. 
 
Er komen nog meer foto’s, dus houd de weblog in de gaten. 
 
DVD van de Musical Jona is nog te bestellen tot 15 mei a.s. 
Mail naar 9045pb28@hetnet.nl of bel met 0582532218 t.n.v. Ria de Jong. 
Kosten €10,00 per stuk. 
 
Stuurgroep Musical Jona 
 dinsdag 3 mei 2016

Ite mei Hillie

Op freed 8 april ha we mei in goed 40 folwoeksenen en bern in Oosters buffet hân tegearre mei Hillie Veneman en har man Eman, en dochters Lianke en Vira. 

It wie offisjeel it ôfskie fan ús gemeente fan Hillie en har útstjoering fan Kerk in Actie dat se op Nias yn Yndonesië dien hat.

Hillie hie twa dia presintaasjes makke mei foto's, de iene oer it wurk noch op de hegeskoalle en de oare oer it wetterprojekt ABA, dat har man Eman útfierd. 

Fansels koene der ek fragen steld wurde en hat Hillie ferteld wat hja no dwaan sil. It is sa dat se net werom komt nei Nederlân en dat se siket om oar wurk yn Indonesië. Foarearst sille se har te wenjen sette efter de winkel fan it wetterprojekt. Hillie hat der foto's fan sjen itten en ferteld dat de neiste buorlju - meast moslims - no ek fertrouwen krigen ha en no ek wetter ôfnimme fan harren.

Fansels sil it kontakt mei Hillie en har gesin wol bliuwe, want se hat har famylje fansels tichtbij yn Frjentsjer wenjen. 

Tank oan eltsenien dy't mei ús op dizze wize ôfskie nimme woe fan Hillie.


de ZWO-kommisje.