dinsdag 29 november 2016

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.


Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van harte uitnodigen om met ons mee te doen. 
Het is de bedoeling dat wij het komende jaar (2017) een tweetal keren bij elkaar komen rond het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’. 
In dit boekje staat het woord ‘ontmoetingen’ voorop. Ontmoeting is iets van twee kanten. Het betekent in de eerste plaats zich verdiepen in de mens die men wil leren kennen en in de tweede plaats brengen de mensen van nu iets van zichzelf mee. 
Verschillende auteurs komen aan het woord en vertellen door welke bijbelse persoon zij zich geraakt voelen en doen hiervan verslag. Zij nemen de mensen van toen waar met de blik van nu. Dat maakt de persoonlijke inkleuring boeiender. Bijbelse personen treden op deze manier uit de schaduw van het geijkte en bekende. Het worden mensen van vlees en bloed die ons iets willen zeggen.
Is uw belangstelling gewekt en wilt u graag met ons meedoen? 
Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp. 

Begeleiding: pastores uit onze buurgemeenten
Datum eerste bijeenkomst: 26 januari 2016
Tijd: wordt te zijner tijd bekend gemaakt
Plaats: wordt te zijner tijd bekend gemaakt
Begeleiding eerste bijeenkomst: Ali Stork Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317
Graag opgeven vóór 10 januari 2017
Minimaal aantal deelnemers: 8 personen

maandag 28 november 2016

Creatief in de Molewjuk


 
De afgelopen tijd is er flink geknutseld op de creatieve middagen onder leiding van Hiltje Bakker en Anita van der Weide in de Molewjuk.
Hierbij foto’s van de 2e en 3e creatieve middag.   

 
https://goo.gl/photos/h5GEp9orqQ8zy3rp9      2e creatieve middag
 
https://goo.gl/photos/v33B97S39dRQd4TK9     3e creatieve middag

De 4e creatieve middag van dit seizoen staat gepland op dinsdag 20 december.

Uitnodiging


De diaconie nodigt alle gemeenteleden uit voor de jaarlijkse kerstmiddag van de PKN Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum die gehouden zal worden op:  zaterdag 17 december van 14.30 tot 18.45 uur
in de consistorie van Marsum. (Buorren 18)


Het programma zal bestaan uit een kerstverhaal, zang en er wordt door mw. Ida Beimers verteld over: Stichting Tryntsje Beimers
Als afsluiting, hebben we een goed verzorgde koffietafel.  De toegang is gratis en voor vervoer kan gezorgd worden.

U kunt zich tot 10 december opgeven via:
diaconiebitgumeo@hotmail.com


Tot 17 december !
De diaconie

woensdag 12 oktober 2016

Kerkelijk werker Ali Stork

Afgelopen zondag 9 oktober is kerlijk werker Ali Stork (een ''oude'' bekende) welkom geheten in onze gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum. Van september 2013 tot 2015 was zij ook al betrokken bij onze gemeente.


Deze keer zal haar taak er anders uitzien.
Ali zet haar komend seizoen in voor het ouderenpastoraat 70+(waaronder voorgaan bij rouwdiensten) , kofjemoarn en gespreksgroep 70+.

Tijdens de dienst heeft Ali Stork via voorzitster Grietje Sijbesma een bloemstuk ontvangen die gemaakt is door Jan Kuppens.
Onderstaande de uitleg voor dit bloemstuk. 


We wensen Ali veel succes.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg,
en elke die wel vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

De betekenis van het bloemstuk is:* De druiventak is de ware wijnstok die vruchten draagt.
 De losse takken zijn voor de ranken die geen vrucht dragen en weggesnoeid zijn.
* De vele wijzen van vruchtdragen worden uitgebeeld  door vele soorten vruchten,zoals de
·         zonnebloemen , tarwe en bosrankvruchten.
* De rozen verwijzen naar de geheimhouding van hetgeen je wordt toevertrouwd.

zondag 2 oktober 2016

Reiske 1 oktober 2016

Sneon 1 oktober wie it jierlijks reiske foar de  
tsjerkeriedsleden, dumny, pastoraal meiwurkers, kosters en oargelisten en oanhang.

Earst is der in besyk brocht oan de doarpstsjerke yn Surhuzum.

Dernei binne wy nei it museumbourkerij Ot en Sien west yn Surhusterfean.

Werom by de Molewjuk stie der noch in warm miel iten op us te wachtsjen.


Tige tank foar de moaie dei reiskekommisje!

1e creatieve middag 2016-2017

Afgelopen dinsdag ging de eerste creatieve middag van het nieuwe seizoen weer van start.

Deze keer werd er een mobile geknutseld van klei.
maandag 26 september 2016

Startzondag '' droom, durf, doe en deel''


Op zondag 25 september vierden we ‘’ startzondag’’. Het thema was: ’’droom, durf, doe en deel’’.

Tijdens deze dienst, zong het combo fleurige liederen en was er een mystery guest aanwezig.
Ook deelden een aantal gemeenteleden hun passie in de dienst en via foto’s op het beamerscherm.
Werd er afscheid genomen van pastor Hessel Hansma.

Na de dienst was er gelegenheid voor koffie, thee, limonade en oranjekoek.
Voor dat de gemeenteleden met elkaar konden lunchen was er bingo in vier verschillende groepen.

Voor foto’s en filmpjes van deze startzondag kun je op de link drukken :  foto's en filmpjes startzondag 2016

maandag 12 september 2016

3 juli afscheid kindernevendienst / bernetsjerke

Tijdens de zondagsdienst van 3 juli is er afscheid genomen van de groep 8 kinderen van de kindernevendienst / bernetsjerke. Klik op foto's afscheid gr 8 kinderen voor meer foto's 

foto's afscheid gr 8

Ook werd er afscheid genomen van kindernevendienstleidster Sjoerdtje van Zuilen.
Hartelijk dank voor je jaren lange inzet!

 

De Klokken van de Ingelumer Kerk

In juli heeft Haye Punter een video opname gemaakt van de klokken van de Ingelumer kerk. klik op '' video'' om dit fragment te bewonderen. 

Video

Laatste creatieve middag van het seizoen

Op dinsdag 21 juni was er de laatste creatieve middag van dit seizoen.
Deze keer werd er van een fles en cd een leuke bloempot gemaakt.Op dinsdag 27 september gaat de creatieve middag weer van start.


Afscheid en bevestiging

In de zondagsdienst van 22 mei met het thema '' DOE WAT GOED IS '' werd er afscheid verbintenis en bevestiging van ambtsdragers en afscheid en benoeming van pastorale bezoekers.
In de kerkenraadsvergadering van 23 mei is er afscheid genomen van de ambtsdragers en pastorale bezoekers. hartelijk dank voor jullie inzet.

Klik op foto's voor een kleine foto reportage.
Foto's

dinsdag 24 mei 2016

Creatieve middag


Dinsdag 17 mei was er een gezellige creatieve middag in de Molewjuk onderleiding van Hiltje Bakker en Anita van der Weide. Zie foto's
De volgende creatieve middag staat gepland op dinsdag 21 juni om 13.30 uur.vrijdag 13 mei 2016

Uitje kofjemoarn

 
Hierbij een aantal foto's van het uitstapje van de kofjemoarn op
12 mei naar de natuurtuin
"de Roekedobbe" in Peins.Met dank aan Hessel Hansma voor de foto's
 

 
 

zondag 8 mei 2016

Jona

Op 16 en 17 april jl.  is de musical Jona opgevoerd in de kerk te Bitgummole.
 
 
 
Met alle inzet van zo’n 50 personen op toneel en tientallen vrijwilligers erachter is het tot een mooie uitvoering gekomen. Iedereen daarvoor hartelijk dank. 
 
Hierbij enkele foto’s van het feestelijk gebeuren. Met dank aan John Riezebos. 
 
Er komen nog meer foto’s, dus houd de weblog in de gaten. 
 
DVD van de Musical Jona is nog te bestellen tot 15 mei a.s. 
Mail naar 9045pb28@hetnet.nl of bel met 0582532218 t.n.v. Ria de Jong. 
Kosten €10,00 per stuk. 
 
Stuurgroep Musical Jona 
 dinsdag 3 mei 2016

Ite mei Hillie

Op freed 8 april ha we mei in goed 40 folwoeksenen en bern in Oosters buffet hân tegearre mei Hillie Veneman en har man Eman, en dochters Lianke en Vira. 

It wie offisjeel it ôfskie fan ús gemeente fan Hillie en har útstjoering fan Kerk in Actie dat se op Nias yn Yndonesië dien hat.

Hillie hie twa dia presintaasjes makke mei foto's, de iene oer it wurk noch op de hegeskoalle en de oare oer it wetterprojekt ABA, dat har man Eman útfierd. 

Fansels koene der ek fragen steld wurde en hat Hillie ferteld wat hja no dwaan sil. It is sa dat se net werom komt nei Nederlân en dat se siket om oar wurk yn Indonesië. Foarearst sille se har te wenjen sette efter de winkel fan it wetterprojekt. Hillie hat der foto's fan sjen itten en ferteld dat de neiste buorlju - meast moslims - no ek fertrouwen krigen ha en no ek wetter ôfnimme fan harren.

Fansels sil it kontakt mei Hillie en har gesin wol bliuwe, want se hat har famylje fansels tichtbij yn Frjentsjer wenjen. 

Tank oan eltsenien dy't mei ús op dizze wize ôfskie nimme woe fan Hillie.


de ZWO-kommisje.
donderdag 21 april 2016

creatieve middag

Op dinsdag 12 april was er een creatieve middag in de Molewjuk.


 
Deze keer werd er een fles geverfd en mooie afbeeldingen uit een servet geknipt en geplakt op de fles.
Het resultaat zier u hier:


De volgende creatieve middagen staan gepland op:
dinsdagmiddag 17 mei en 21 juni.

U bent van harte welkom.

zondag 10 april 2016

Musical Jona

De kinderen die meedoen aan de musical Jona hebben vanmiddag in de consistorie hun eigen T-shirt versierd, deze mogen ze aandoen tijdens de voorstelling.
Daarna hebben we nog geoefend in de kerk.

Begeleiders:
Ittie Riezebos, Anneke Tigchelaar en Ria de Jong